Hopp til innholdet

Slik lager du et oversiktlig budsjett for virksomheten din

Slik lager du et oversiktlig budsjett for virksomheten din

Når du skal starte opp din egen virksomhet så er det en rekke nye ting du må tenke på, en av dem er økonomi. Dette er et punkt som mange sliter med, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal sette opp et budsjett på riktig måte, men heldig vis finnes det mange tips og hjelpemidler som kan gjøre det lettere.

Det første du må skaffe deg er et program for regnskap. Hvis du eier en liten virksomhet med lite inntekt og utgifter, så kan det være at Excel holder. For et større regnskap kan det lønne seg å finne et mer egnet program, eller til og med en regnskapsfører. Du må også vite om du skal betale debet eller kreditt. Her skal vi se videre på hvordan du kan lage et oversiktlig budsjett og regnskap for din virksomhet.


Etableringsbudsjett og driftsbudsjett

Før virksomhet er lansert, er det en god ide å kikke på budsjett, også selv om du ikke har inntekter eller utgifter enda. Å lage et estimert budsjett vil gi deg en bedre innsikt i hva du vil måtte betale i fremtiden, og hvor mye det vil koste å lansere. Her snakker man gjerne om to typer budsjett, det første er etableringsbudsjett. Dette er hva det koster å lansere bedriften, for eksempel å skulle skaffe et domene, lage markedsføring eller kjøpe inn verktøy eller maskiner. Deretter har du driftsbudsjettet, som handler om hvor mye det koster å drive bedriften. Her snakker man gjerne om faste og variable kostnader.

Faste kostnader

Faste kostnader er de som kommer hver eneste måned, og som mer eler mindre holder seg stabile. Dette omhandler alt fra telefonregninger, husleie, strøm eller forsikringer. Som virksomhetseier må du være klar over disse utgiftene, og inkorporere de i driftsbudsjettet ditt. Et slikt budsjett deles ofte inn i år, det betyr at de faste utgiftene skal være delt opp i tolv like beløp, et for hver måned.

Variable kostnader

Variable omkostninger er det motsatte, de kan variere fra år til å eller måned til måned. Dette kan for eksempel være materiale, råvarer, innpakning og frakt, noe som er avhengig av hvor mye dere selger. Disse utgiftene kan det vøre vanskelig å beregne, men det er viktig at du gir et estimat, slik at du vet hvor mye du er nødt til å tjene for å dekke utgiftene.

Husk å bokfør underveis

Et godt tips når det kommer til økonomi og budsjett, er å hele tiden sørge for at bokføringen er i orden. Det er her du dokumenterer inntekt og utgift, som senere skal innberettes til banken for å kunne betale moms. Fristen for innberetning er gjerne hvert halvår eller i kvartalet, og det kan bli svært stressende, og ikke minst vanskelig å skulle samle alt rett før. Derfor bør du alltid ta vare på kvitteringer og lagre fakturaer på et smart og oversiktlig sted, gjerne i mapper for hver måned, slik at de er enkle å finne.