Hopp til innholdet

Ethereum som en del av porteføljen din

Ethereum som en del av porteføljen din

Det er mange gode grunner til å investere i stedet for å bare spare penger i banken. Men det store spørsmålet er hva man skal investere i, og til tross for at det har vært utrolig mye snakk om kryptovaluta – spesielt i løpet av de siste par årene, er det likevel stor uenighet blant ekspertene om dette er noe man bør ha som en del av porteføljen sin som investor. Her får du noen råd til å finne ut av om det er noe for deg eller ikke.

Det er ikke noe tvil om at det er mye snakk om kryptovaluta for tiden. Og en av de elementene det blir snakket mye om – både blant de som vurderer om de skal begynne å investere, og blant de som investerer profesjonelt, er om det er noe som overhodet hører hjemme i porteføljen. Det er nemlig mange som mener at krypto er en ustabil investering og ikke har noen fremtid i det moderne samfunnet og derfor er nødt til å feile, mens andre ser det som en essensiell del av den retningen samfunnet utvikler seg i – med desentralisering, større anonymitet og kryptering av personlige informasjoner og derfor økt personvern, som den eneste veien frem.

Sannheten er at det er umulig å spå om fremtiden, og ekspertene er svært uenige. Så det handler i bunn og grunn om dine personlige preferanser, verdier og ikke minst risikovillighet. Her er noen elementer du kan tenke på når du skal bestemme deg for om Ethereum skal være en del av porteføljen din. Uansett hva du velger, er det ikke noe feil eller riktig å gjøre.

Er Ethereum noe for deg?

Når man skal finne ut av om kryptovaluta er noe som passer inn i den porteføljen man ønsker å bygge, er det noen elementer som er viktige å tenke over, og her får du en liten oversikt over noen av dem, sånn at du bedre kan ta stilling til om det er riktig for deg. Det er mange som investerer bare fordi det er trendy, og det er ikke å anbefale. Tenk over dette først:

  • Hva er risikovilligheten din? Har du en høy eller lav risikovillighet. Kryptovaluta er forbundet store svingninger og regner som svært volatile, så dette er en investering som passer best til dem som har høy risikovillighet.
  • Stemmer det overens med verdiene dine? Et annet viktig punkt er å ta stilling til om det man vil investere i er i tråd med de verdiene man har.
  • Har du tro på teknologien bak Ethereum? Det å investere handler i høy grad om å ha troen på den utviklingen selskapet er i, og her er det å vurdere om man ser det som realistisk at det vil være en så markant vekst at det vil være verdt å investere i.
  • Sist, men ikke minst, bli kjent med selskapet før du investerer. Dette vil hjelpe deg med å bedømme de tre punktene over mye bedre, og vil gjøre at du føler deg mer selvsikker i valget ditt, enten det er å investere eller å ikke investere.